Ga naar hoofdinhoud

Basisartsen wachten langer met aanmelding vervolgopleiding

Marjolein Reezigt
door Marjolein Reezigt

Basisartsen wachten steeds langer met het aanmelden voor een vervolgopleiding. Gemiddeld zit er tussen het behalen van het artsexamen en het starten met een vervolgopleiding 3,5 jaar. Dit is een toename van 6 maanden sinds 2019. Het aantal basisartsen dat wacht op een plek bij een vervolgopleiding is hierdoor toegenomen. Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel in opdracht van het Capaciteitsorgaan.

Basisartsen wachten langer met het solliciteren naar een opleidingsplaats vergeleken met eerdere peilingen. De belangrijkste reden hiervoor is dat zij steeds meer de noodzaak voelen om eerst een promotie of praktijkervaring op te doen. Enerzijds, vanwege de ervaren concurrentie rondom bepaalde opleidingsplaatsen. Anderzijds geven basisartsen aan dat zij zeker willen zijn van hun keuze voordat zij op zoek gaan naar een opleidingsplaats. Door dit ‘uitstelgedrag’ is het aantal basisartsen dat niet in opleiding is toegenomen.

Loopbaanvoorkeuren van basisartsen

Bijna alle basisartsen (97%) die al dan niet wachten op een opleidingsplaats zijn wel werkzaam in de gezondheidszorg. Uit de enquête blijkt ook dat basisartsen nu iets vaker een voorkeur hebben voor een specialisme in de eerste lijn of het sociale domein dan voorheen.

Een kleine groep basisartsen volgde wel een vervolgopleiding, maar is gestopt. Zij deden dit vooral vanwege de hoge werkdruk en werktijden tijdens de opleiding. Maar ook wordt het ‘vastzitten in een arbeidspatroon’ en niet kunnen wisselen van functie genoemd als redenen om te stoppen.

Dit bericht is afkomstig van Nivel.nl.

Lees het volledige NIVEL rapport Loopbanen en loopbaanwensen van basisartsen
Dit artikel delen?