Ga naar hoofdinhoud
Starten met werken

Alle artsen van A tot Z

Je hebt jouw artsexamen behaald of bent van plan dat binnenkort te toen. Heb je een idee wat voor arts je wilt worden? En welke artsen er allemaal zijn? We helpen je op weg met dit overzicht.

Welke artsenberoepen en functies zijn er?

In Nederland werken ongelooflijk veel verschillende artsen. Er zijn meer dan 40 specialistische vervolgopleidingen en er worden verschillende termen gebruikt voor bepaalde type dokters. En dan hebben we het nog niet eens over de subspecialisaties gehad. In deze lijst zetten we alle soorten artsen op een rij. Heb je nog een aanvulling? Laat het ons weten via info@startalsarts.nl.

Artsen van a tot z

 1. Aios Een aios is een arts in opleiding tot specialist, ook wel arts-assistent genoemd. De term wordt gebruikt voor alle artsen die een medische vervolgopleiding volgen.
 2. Allergoloog Een allergoloog is een medisch specialist die zich bezighoudt met allergieën. Inmiddels is de opleiding ondergebracht bij de interne geneeskunde en worden geen nieuwe allergologen toegelaten tot het specialistenregister van de RGS.
 3. Anesthesioloog / anesthesist Een anesthesioloog is een medisch specialist. Je houdt je bezig met medicatie van de patiënt om iemand te verdoven, onder narcose te brengen of (chronische) pijn te bestrijden. Je screent de patiënt, zorgt voor verdoving of narcose, doet aan pijnbestrijding, palliatieve zorg en urgentiegeneeskunde (zoals op de SEH of IC). Als anesthesioloog werk je vooral in het ziekenhuis, maar soms ook in zelfstandige behandelcentra.
  ◾ Bekijk de vervolgopleiding Anesthesiologie.
 4. Anios Een anios is een arts niet in opleiding tot specialist, ook wel arts-assistent genoemd. Anios werken veelal in ziekenhuizen binnen een bepaald specialisme. Veel anios willen aios worden. Daarom zijn de termeaan elkaar gerelateer.
 5. Arts Een arts is iemand die zijn geneeskundeopleiding met succes heeft afgerond en het artsexamen heeft behaald. Een arts is geregistreerd in het BIG-register en is een erkende titel. Als je geen medische vervolgopleiding doet, blijf je arts zolang je aan de kwalificaties van het BIG-register blijft voldoen.
 6. Arts-acupuncturist Er zijn artsen die niet-reguliere behandelwijzen (ook wel ‘alternatieve’ of ‘complementaire’ geneeskunde) aanbieden, zoals de arts-acupuncturist. Dit is een arts die medische acupunctuur toepast. De medisch acupunctuur gaat uit van een holistische benadering van het menselijk lichaam. Een acupunctuurbehandeling kan als complementaire geneeswijze worden aangeboden. Niet-reguliere behandelwijzen zijn niet erkend als een apart specialisme binnen de reguliere geneeskunde. Veel artsen die niet-reguliere behandelwijzen aanbieden, combineren dit met hun beroep als reguliere arts, zoals huisarts, medisch specialist of bedrijfsarts.
 7. Arts-assistent Een arts-assistent heeft de geneeskundeopleiding met succes afgerond en mag zichzelf arts of basisarts noemen. Als arts-assistent kan je in opleiding zijn tot specialist (aios) of niet in opleiding zijn (anios).
 8. Arts Beleid en advies / beleidsarts Een arts beleid en advies is een profielarts KNMG, een profiel van het geneeskundig specialisme Maatschappij + Gezondheid (M+G). Zoals de naam al doet vermoeden, werkt je als beleidsarts niet in de directe patiëntenzorg. Je werkt vaak bij zorgverzekeraars, overheidsinstellingen, GGD’en, defensie en de openbare geestelijke gezondheidszorg (oggz). Als beleidsarts ontwerp je plannen en regelingen waarbij je kijkt naar wetgeving, financiering, processen en krachtenvelden. Je toetst deze aan de consequenties hiervan voor individuele patiënten. Je taak is om te kijken wie voor welke zorg in aanmerking komt en wat dit betekent op individueel-, organisatie- en maatschappelijk niveau.
 9. Arts infectieziektebestrijding Een arts infectieziektebestrijding is een profielarts KNMG, een profiel van het geneeskundig specialisme Maatschappij + Gezondheid (M+G). Als arts infectieziektebestrijding werk je vaak bij een GGD, landelijke instelling zoals RIVM en onderzoeksinstituten. Je richt je op het voorkomen en bestrijden van diverse besmettelijke infectieziekten. Je indiceert en regisseert grootschalige interventies, waarbij je je begeeft tussen professionals en de samenleving als geheel (het publiek). Drie thema’s in het werk zijn: bewaken, beheersen en beschermen. In dit werk gaat het altijd om maatschappelijke relevantie, nooit om één patiënt.
  ◾ Bekijk de vervolgopleiding Arts M+G Infectieziektenbestrijding.
 10. Arts internationale gezondheidszorg en tropengeneeskunde / tropenarts De arts internationale gezondheidszorg en tropengeneeskunde wordt ook wel tropenarts genoemd. Het specialisme valt onder de profielartsen KNMG. De tropenarts vind je veelal in het buitenland in ‘low and middle income’ landen. Als tropenarts heb je een divers werkgebied dat varieert van directe patiëntenzorg, in soms erbarmelijke toestanden, tot een beleidsfunctie bij een internationale gezondheidsorganisatie. Je verleent individuele zorg, maar zet je ook in voor gezondheidsbevordering in brede zin.
  ◾ Bekijk de vervolgopleiding Internationale gezondheidszorg en Tropengeneeskunde.
 11. Arts klinische chemie Klinische chemie is het vakgebied dat zich bezighoudt met de analyse van patiënten-materiaal, zoals bloed en ander lichaamsvocht voor de diagnose en preventie van ziekte en het vervolgen van de effecten van behandeling. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een arts klinische chemie of klinisch chemicus (die geen geneeskunde heeft gestudeerd) in een laboratorium van een ziekenhuis. De arts klinisch chemicus is een medisch specialist. 
 12. Arts Maatschappij + Gezondheid De arts Maatschappij + Gezondheid (M+G) is een geneeskundig specialist die zich sterk maakt voor de publieke gezondheid. Je zorgt niet voor één patiënt, maar voor iedereen. Hierbij staat niet het behandelen voorop, maar is preventie het uitgangspunt. Als arts M+G werk je niet in het ziekenhuis, maar meestal bij een GGD, in de wijk, bij Veilig Thuis, het RIVM, op scholen, bij ministeries of bij een zorgverzekeraar. Binnen de opleiding zijn nog 8 profielen: beleid & advies, donorgeneeskunde, forensische geneeskunde, infectieziektebestrijding, jeugdgezondheidszorg, medische milieukunde, tuberculosebestrijding, sociale indicatiestelling & advisering. Het profiel vertrouwensarts is nieuw.
  ◾ Bekijk de vervolgopleiding Arts Maatschappij en Gezondheid.
 13. Arts medische milieukunde Een arts medische milieukunde is een profielarts KNMG, een profiel van het geneeskundig specialisme maatschappij en gezondheid (M+G). Je wordt ook wel medisch milieukundige genoemd en werkt meestal bij een GGD. Je bewaakt en bevordert een gezond leefmilieu. Ook ga je ongewenste blootstelling vanuit het milieu tegen. En: bij ongevallen en rampen geef je advies een voorlichting aan overheden.
  ◾ Bekijk de vervolgopleiding Arts M+G Medische Milieukunde.
 14. Arts N.P. Een arts N.P. is een arts die niet praktiserend is. Als arts N.P. heb je wel het artsexamen succesvol afgerond, maar ben je niet meer werkzaam als arts en dus niet meer BIG-geregistreerd. Je mag het artsenvak niet meer uitoefenen.
 15. Arts-onderzoeker Een arts-onderzoeker, ook wel promovendus genoemd, is een promotietraject is gestart en heeft de opleiding geneeskunde met het artsexamen heeft afgerond. Als arts-onderzoeker ben je arts en promovendus.
 16. Arts sociaal medische indicatiestelling en advisering Een arts sociaal medische indicatiestelling en advisering is een profielarts KNMG, een profiel van het geneeskundig specialisme maatschappij en gezondheid (M+G). Als arts sociaal medische indicatiestelling en advisering werk je meestal bij zorgverzekeraars, een GGD, binnen zorginstellingen of bij defensie. Je toetst of mensen die beroep doen op zorg of zorgvoorzieningen, volgens de wetgeving ook aanspraak kunnen maken op deze zorg of voorzieningen. Het is dan ook belangrijk dat je neutraal en objectief kijkt en keuzes maakt die toetsbaar zijn. Tenslotte gaat de arts sociaal medische indicatiestelling en advisering over de verdeling van collectieve middelen.
 17. Arts tuberculosebestrijding De arts tuberculosebestrijding (of tuberculose arts) is een profielarts KNMG, een profiel van het geneeskundig specialisme maatschappij en gezondheid (M+G). Als tuberculose arts werk je binnen ziekenhuizen, GGD’en of in het buitenland. Je werkt veel samen met andere specialisten en fungeert als spin in het web voor tuberculosebestrijding. Je diagnosticeert en stelt behandelingen in, die ook curatief kunnen zijn. Je werk heeft ook een preventieve component. Veel tuberculose artsen zijn ex-tropenartsen.
  ◾ Bekijk de vervolgopleiding Arts M+G Tuberculosebestrijding.
 18. Arts voor Verstandelijk Gehandicapten De Arts voor Verstandelijk Gehandicapten (arts VG) is een geneeskundig specialist. Je bewaakt en bevordert de gezondheidstoestand van mensen met een verstandelijke beperking en bent actief op een breed terrein van de geneeskunde (van oogheelkunde tot psychiatrie). Je werkt in een multidisciplinair team en beschikt over een netwerk met (para)medische disciplines, zowel binnen de zorgorganisatie als daarbuiten. Je werkt meestal in een specialistische zorginstelling, en bent soms te vinden in een polikliniek.
  ◾ Bekijk de vervolgopleiding Arts voor Verstandelijk Gehandicapten.
 19. Basisarts Basisarts is een andere term voor arts. Een basisarts is een arts die BIG-geregistreerd is, maar geen medische vervolgopleiding heeft afgerond. Als basisarts voldoe je wel aan de herregistratie-eisen en kunt daarom de titel arts blijven gebruiken.
 20. Bedrijfsarts / arts Arbeid en gezondheid Een bedrijfsarts is een geneeskundig specialist, die advies geeft en werknemers en werkgevers begeleidt. Zowel op individueel als op organisatieniveau. Je draagt bij aan de vitaliteit van medewerkers en veilige werkomstandigheden. Je bent verantwoordelijk voor de arbozorg en verzuimbegeleiding. Ook begeleid je re-integratietrajecten van zieke werknemers.
  ◾ Bekijk de vervolgopleiding Bedrijfsgeneeskunde.
 21. Brandwondenarts Als brandwondenarts zorg je voor de behandeling, opvang en nazorg van een patiënt met brandwonden. Je werkt veel in een multidisciplinair team, dat jij meestal aanstuurt. Je hebt affiniteit met chirurgie en een groot empathisch vermogen. Je bent BIG-geregistreerd als arts, maar hebt geen erkend specialisme of erkende medische vervolgopleiding en mag alleen de titel arts dragen. Je wordt opgeleid in een brandwondencentrum of ziekenhuis. Dit is een interne opleiding, want er is geen landelijk opleidingscentrum.
 22. Cardioloog Als cardioloog ben je een medisch specialist en werk je vooral in het ziekenhuis. Je aandachtsgebied is preventie, diagnostiek en behandeling van hart- en vaatziekten. Je werk heeft diverse aspecten en is onderzoekend en therapeutisch, maar ook medicamenteus en uitvoerend (invasief). Je opereert niet zelf, dat doet de hartchirurg. Je blijft daarnaast op de hoogte van de snelle (technologische) ontwikkelingen in de cardiologie.
  ◾ Bekijk de vervolgopleiding Cardiologie.
 23. Cardio-thoracaal chirurg / thoraxchirurg Een cardio-thoracaal chirurg is een medisch specialist. Je opereert patiënten met afwijkingen in de thorax, zoals in het hart, de longen en de grote vaten. Maar ook de borstwand behoort tot de cardio-thoracale chirurgie. Je werkt altijd in een ziekenhuis, veelal op de OK en nauwelijks op de polikliniek. Meestal verwijst een longarts of cardioloog patiënten aan jou door.
 24. Chef de clinique Als chef de clinique ben je werkzaam als medisch specialist in een ziekenhuis of universitair medisch centrum, maar je hebt nog geen vaste aanstelling binnen de afdeling, de vakgroep of het MSB. Je staat ingeschreven in het specialistenregister van de RGS.
 25. Chirurg Als chirurg ben je een medisch specialist en werk je in het vakgebied heelkunde (een snijdend specialisme). Je verricht kleine en grote ingrepen bij patiënten op de OK of in de polikliniek. Ook verzorg je de intake en nazorg van patiënten. Je werkt meestal in het ziekenhuis, maar ook in zelfstandige behandelcentra. Er zijn algemeen chirurgen met een breed werkgebied, maar vaak ben je verder gespecialiseerd. Bijvoorbeeld in oncologie, traumachirurgie of kinderchirurgie. Als chirurg ben je handvaardig, besluitvaardig en stressbestendig.
  ◾ Bekijk de vervolgopleiding Heelkunde.
 26. Cosmetisch arts De cosmetisch arts is een profielarts KNMG en vooral te vinden in zelfstandige behandelcentra. Je bent een ondernemende arts, waarbij patiënten vooral op eigen initiatief langskomen en niet met een doorverwijzing. Als cosmetisch arts diagnosticeer, behandel en verzorg je nazorg van de huid en onderliggende structuren. Je bent ook gespecialiseerd in huidverouderingsprocessen. De focus ligt op het werken met injectables en andere technieken om huidverbetering te realiseren.
  ◾ Bekijk de vervolgopleiding Cosmetische geneeskunde.  
 27. Dans- en muziekarts Als dans- en muziekarts heb je dansers en musici als patiënten. Je houdt je bezig met preventie, diagnostiek en behandeling van aandoeningen. Ook doe je wetenschappelijk onderzoek naar gezondheid en aandoeningen van musici en dansers. Het is geen erkend specialisme, maar om als dans - en muziekarts aan de slag te gaan en blijven moet je BIG-geregistreerd zijn en nascholing van de NVDMG volgen.
 28. Dermatoloog Als dermatoloog ben je een medisch specialist die zich bezighoudt met de huid. Je diagnosticeert en behandelt huidaandoeningen. Ook opereer je als dat nodig is. Naast behandeling van ziekten, zorg je ook voor cosmetische verfraaiing van de huid. Je werkt niet alleen in een ziekenhuis, maar ook op poliklinieken, in zelfstandige behandelcentra en soms in gezondheidscentra.
  ◾ Bekijk de vervolgopleiding Dermatologie en venereologie.
 29. Donorarts Een donorarts is een profielarts KNMG en een profiel van het geneeskundig specialisme Maatschappij + Gezondheid (M+G). Als donorarts richt je je op het algehele beleid, beoordeling en controle over donors die lichaamsmateriaal (bloed, cellen, weefsels en organen) afstaan. Je houdt je bezig met de medische, ethische en beleidsaspecten van doneren. Je zorgt voor een onafhankelijke beoordeling van de geschiktheid van donoren. Zo borg je de veiligheid voor donors en de veiligheid en effectiviteit van het afgestane lichaamsmateriaal. De meer klinische taken rondom donatie worden uitgevoerd door medisch specialisten.
  ◾ Bekijk de vervolgopleiding Arts M+G Donorgeneeskunde.
 30. Duikerarts Als duikerarts werk in binnen de duik- en hyperbare geneeskunde. Je verzorgt medische- en duikkeuring voor duikers, geeft voorlichting over duiken en voorziet personen van medisch- en duikadvies. Je bent BIG-geregistreerd als art en hebt daarnaast de scholing voor duikerartsen gevolgd. Daarin zijn verschillende niveaus. De NVD organiseert scholing, accreditatie en certificering voor duikerartsen. Je hebt geen erkend specialisme of erkende medische vervolgopleiding en mag alleen de titel arts dragen.
 31. Fellow Als fellow werk je zelfstandig als medisch specialist (ingeschreven in het specialistenregister van de RGS), maar je volgt een fellowship waarin je je verder specialiseert binnen een bepaald deelgebied van het hoofdspecialisme: een superspecialisatie. Je werkt in een ziekenhuis of universitair medisch centrum. Binnen het fellowship voert je verrichtingen en handelingen uit onder supervisie van een superspecialist.
 32. Fertiliteitsarts / arts voortplantingsgeneeskunde Als fertiliteitsarts werk je in een vruchtbaarheidskliniek of op de polikliniek fertiliteit van een algemeen ziekenhuis. Je houdt je bezig met vruchtbaarheidsproblemen. Het is geen erkende RGS opleiding, maar de VVF heeft wel een opleidingsplan ingesteld. Een fertiliteitsarts valt onder de eindverantwoordelijkheid van een gynaecoloog.
 33. Forensisch arts Een forensisch arts is een profielarts KNMG. De forensisch arts werkt op het snijvlak van geneeskunde en strafrecht. Als forensisch arts verricht je lijkschouwingen (bij niet-natuurlijk overlijden), medische arrestantenzorg (1e lijn acute en semi-acute zorg voor mensen die maximaal 3 dagen opgesloten zijn in een cel) en forensisch medisch onderzoek (opstellen van letselonderzoek en rapportages, DNA-onderzoek, zedenonderzoek en beoordelingen van arrestanten). Je beoordeelt de gezondheid van personen die vastzitten op een politiebureau, en neem je bij verdachten en slachtoffers lichaamsmateriaal af voor onderzoek. Je bent meestal in dienst van een GGD. Je wordt vaak ingeschakeld door politie, justitie, veilig thuis of behandelde artsen, maar hebt een onafhankelijke rol. Het is dus noodzakelijk voor een forensisch arts om kennis te hebben van de diverse rollen van bijvoorbeeld het OM en de politie.
  ◾ Bekijk de vervolgopleiding Forensische geneeskunde.
 34. Gemeentearts Een gemeentearts bestaat niet meer. Het was een arts die door de gemeente was aangesteld om te praten binnen de gemeente over de gezondheidszorg in brede zin. Ook verleende de gemeentearts basiszorg aan inwoners van de gemeente die dit niet zelf konden organiseren of betalen.
 35. Geneeskundig specialist Een geneeskundig specialist is een arts die een specialistische vervolgopleiding heeft afgerond. Het curriculum van deze vervolgopleiding is vastgesteld door het College Geneeskundig Specialisten (CGS) en erkend door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het is een beschermde titel. Deze artsen zijn opgenomen in het specialistenregister van de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS).
 36. GGD-arts Als GGD-arts werk je bij een GGD (gemeentelijke gezondheidsdienst). GGD-arts is geen officiële term, maar een verzamelnaam voor allerlei sociaal geneeskundigen die werkzaam zijn binnen een GGD. Dit zijn ook wel de artsen Maatschappij + Gezondheid, die nog meerdere subspecialisaties hebben. Denk aan arts beleid en advies, arts infectieziektebestrijding en jeugdarts.
 37. Gynaecoloog De gynaecoloog is een medisch specialist die meestal werkzaam is in een ziekenhuis. Als gynaecoloog begeleid en behandel je vrouwen met aandoeningen en ziektes op gebied van obstetrie, oncologie, voortplantingsgeneeskunde en algemene gynaecologie. Je houdt je bezig met het functioneren van de vrouwelijke geslachtsorganen, de zwangerschap en bevalling, de overgang, anticonceptie, seksuologische problemen en meer. Naast diagnostiek en behandeling is het ook een chirurgisch vakgebied.
  ◾ Bekijk de vervolgopleiding Obstetrie en gynaecologie.
 38. Havenarts Een havenarts is geen officiële term. Maar als havenarts behandel je opvarenden van schepen en platforms. Soms heb je een eigen praktijk in of vlakbij een haven. Je keurt en vaccineert opvarenden (zeelieden), en zet je deskundigheid in om een bindend oordeel te geven over de arbeidsongeschiktheid van zeelieden. Er bestaat geen opleiding om havenarts te worden. Vaak hebben havenartsen de opleiding tot huisarts of sociaal geneeskundige afgerond en uiteraard affiniteit met het leven op zee. Als havenarts ben je BIG-geregistreerd, maar je hebt geen erkend specialisme of erkende medische vervolgopleiding en je mag alleen de titel arts dragen.
 39. Huisarts De huisarts is een geneeskundig specialist en wordt gezien als de poortwachter van de zorg. De meeste patiënten komen met een klacht als eerste bij de huisarts, die of zelf behandelt of doorverwijst naar een specialist. Als huisarts ben je een generalist en heb je een breed werkveld van diagnostiek, behandeling, begeleiding en preventie. Iedere patiënt is verschillend, en je bouwt vaak een vertrouwensband op met je patiënten.
  ◾ Bekijk de vervolgopleiding Huisartsgeneeskunde.
 40.  Internist Een internist is een medisch specialist, die zich richt op de inwendige organen en orgaansystemen van (jong)volwassenen. Interne geneeskunde is een beschouwend specialisme, waarbinnen je als internist pathofysiologische verbanden legt, klachten probeert te verklaren en op te lossen. Je werkt meestal in het ziekenhuis, waarbij je een centrale rol speelt in de samenwerking met andere specialismen. Steeds vaker zie je de internist ook in een anderhalvelijnscentrum.
  ◾ Bekijk de vervolgopleiding Interne geneeskunde.
 41. Intensivist Als intensivist ben je een medisch specialist die zicht richt op intensieve zorg. Je werkt meestal op de Intensive Care (IC) afdeling van het ziekenhuis. Je hebt een medisch specialistische opleiding afgerond in anesthesiologie, cardiologie, heelkunde, interne geneeskunde, longziekten, neurochirurgie of neurologie. Daarna heb je het tweejarig fellowship IC gedaan.
 42. Jeugdarts Een jeugdarts of arts M+G: jeugdgezondheidszorg, is een profielarts KNMG, een profiel van het geneeskundig specialisme Maatschappij + Gezondheid (M+G). Als jeugdarts bewaak en bevorder je de gezondheid van kinderen van 0 tot 19 jaar. Ook preventie is een belangrijke taak. Je werkt in GGD ‘en, thuiszorginstellingen en ggz-instellingen. Je richt je zowel op het individu als op groepen jonge mensen, en werkt hiervoor samen met diverse instanties, gezondheidszorgprofessionals, scholen en ouders.
  ◾ Bekijk de vervolgopleiding Arts M+G Jeugdgezondheidszorg.
 43. Justitieel geneeskundige De justitieel geneeskundige is een huisarts die werkt binnen een justitiële inrichting, oftewel de gevangenis. Je hebt hier als huisarts een aantal aanvullende competenties voor nodig, omdat deze zorg een aantal specifieke aandachtsgebieden heeft. Denk aan verslaving, psychiatrie en infectieziekten. Deze competenties staan beschreven in het competentieprofiel van de justitieel geneeskundige.  
 44. Kaakchirurg Een kaakchirurg is een tandheelkundig specialist en arts, die werkt in tandheelkundige klinieken en ziekenhuizen. De kaakchirurg wordt ook wel MKA-chirurg genoemd: mond-, kaak- en aangezichtschirurgie. Sinds 2000 heeft een kaakchirurg zowel het artsendiploma behaald als het tandartsdiploma. Als kaakchirurg behandel je vooral ziekten en afwijkingen van mond en gezicht. Daarbij richt je je niet alleen op harde weefsels zoals gebit, kaak, een aangezichtsskelet, maar opereer je ook weke delen zoals huid, slijmvliezen en speekselklieren.
 45. Keel-neus-oorarts Een KNO-arts is een medisch specialist die vooral werkzaam is in het ziekenhuis. Je behandelt van aandoeningen aan keel, neus en oren (KNO). Ook het hoofdhalsgebied behoort tot je werkgebied. Het grootste deel van je tijd besteed je op de polikliniek. Daarnaast doe je zelf chirurgische ingrepen.
  ◾ Bekijk de vervolgopleiding Keel-neus-oorheelkunde.
 46. Kinderarts Een kinderarts is een medisch specialist die is gespecialiseerd in ziekten, aandoeningen en gezondheid van kinderen. Het vakgebied beslaat alle kinderen vanaf prematuur tot aan 18 jaar. Als kinderarts kijk je naar de groei en ontwikkeling van kinderen in verschillende leeftijdsfasen, waarbij je oog hebt voor de lichamelijke, psychische en sociale ontwikkeling van het kind. Je hebt ook specifiek aandacht voor preventie. Het vakgebied is zeer breed en divers door diverse subspecialisaties.
  ◾ Bekijk de vervolgopleiding Kindergeneeskunde.
 47. Klinisch geneticus Een klinisch geneticus is een medisch specialist die vooral werkzaam is in het ziekenhuis. Als klinisch geneticus houd je je bezig met erfelijke en aangeboren aandoeningen, doe je onderzoek naar erfelijkheid en geef je voorlichting aan patiënten. Een deel van het onderzoek vindt plaats in laboratoriumsetting. Regelmatig werken klinische genetica samen met andere specialismen.
  ◾ Bekijk de vervolgopleiding Klinische genetica.
 48. Klinisch geriater Een klinisch geriater is een medisch specialist die werkzaam is in het ziekenhuis of een GGZ-instelling. Als klinisch geriater werk je met kwetsbare oudere patiënten. Je kijkt niet alleen naar lichamelijke klachten maar naar de mens als geheel, met aandacht voor somatische, psychiatrische, sociale en functionele problematiek. Goede communicatievaardigheden zijn van belang.
  ◾ Bekijk de vervolgopleiding Klinische geriatrie.
 49. Longarts Een longarts is een medisch specialist die vooral werkzaam is in het ziekenhuis. Als longarts houd je je bezig met longziekten in brede zin. Je diagnosticeert en behandelt aandoeningen aan het ademhalingsstelsel. Ook voer je invasieve en niet-invasieve technieken uit, zoals bronchoscopie. Je ziet zowel acute patiënten als chronische patiënten en werkt veel samen met andere specialismen.
  ◾ Bekijk de vervolgopleiding Longgeneeskunde
 50. Lucht- en ruimtevaartgeneeskundige Als luchtvaartgeneeskundige ben je verantwoordelijk voor de keuringen en medische behandelingen van piloten en andere luchtvarenden, zoals in de ruimtevaart. Ook ben je betrokken bij het onderzoek naar luchtvaartongevallen, beperk en controleer je de risico's voor de bemanning en leef je de keuringseisen strikt na. Het is geen erkende RGS opleiding, maar je bent opgeleid tot Medical Examiner voor vliegers aan het Centrum voor Mens en Luchtvaart. Daarna word je geautoriseerd door de Inspectie Verkeer en Waterstaat, afdeling Luchtvaart. Je bent BIG-geregistreerd als arts, maar hebt geen erkend specialisme of erkende medische vervolgopleiding en mag alleen de titel arts dragen.
 51. Maag-darm-leverarts Een MDL-arts is een medisch specialist die vooral werkzaam is in het ziekenhuis. Als MDL-arts behandel je aandoeningen van de maag, het darmkanaal, galwegen, lever, alvleesklier en het perianale gebied. Naast diagnostiek en therapie voer je interventies en microchirurgische ingrepen uit. Je ziet acute en chronische patiënten en je werkt veel samen met andere specialismen. Naast communicatie is het van belang dat je goede technische vaardigheden hebt.
  ◾ Bekijk de vervolgopleiding Maag-darm-leverziekten.
 52. Medisch microbioloog / arts-microbioloog Als medisch microbioloog ben je een medisch specialist en werk je vooral in het ziekenhuis. Je focus ligt op de diagnostiek, behandeling en het voorkomen van infecties en infectieziekten. Je geeft leiding aan het microbiologisch laboratorium. Daarnaast heb je aandacht voor de ontwikkeling van richtlijnen en beleidsvorming, multidisciplinaire samenwerking, voorlichting en wetenschappelijk onderzoek. Je zet je expertise in op zowel individueel als groepsniveau (samenleving).
  ◾ Bekijk de vervolgopleiding Medische Microbiologie.
 53. Medisch specialist Een medisch specialist is een arts die een medisch specialistische vervolgopleiding heeft afgerond. Het curriculum van deze vervolgopleiding is vastgesteld door het College Geneeskundig Specialisten (CGS) en erkend door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het is een beschermde titel. Een medisch specialist is opgeleid in 1 van de 28 erkende medisch specialismen en staat ingeschreven in het specialistenregister van de RGS.
 54. Militair arts / algemeen militair arts Als militair arts werk je bij het ministerie van Defensie. Je houdt je bezig met preventie (hygiëne, fysisch-chemische factoren), de opvang en behandeling van ongevals- en geweldslachtoffers of burgerslachtoffers en het management van patiëntenstromen. Je bent leidinggevende, coach van het medisch team en adviseur, en werkt op een kazerne en in het buitenland tijdens vredesmissies. Je bent BIG-geregistreerd en hebt een verkorte officiersopleiding doorlopen.
 55. Neurochirurg Een neurochirurg is een medisch specialist, superspecialist, die werkzaam is in het ziekenhuis (meestal een universitair medisch centrum). Als neurochirurg opereer je het zenuwstelsel, de schedel, het ruggenmerg, de wervelkolom en bloedvaten rond het centraal zenuwstelsel. Je bent zeer handvaardig en op de hoogte van de laatste technologieën. Patiënten worden vaak naar jou doorverwezen door de neuroloog. De complexiteit van de problematiek en behandeling is vaak groot.    
 56. Neuroloog Een neuroloog is een medisch specialist die vooral werkzaam is in het ziekenhuis. Neurologie is een beschouwend specialisme, wat goed tot uiting komt in de werkzaamheden. Als neuroloog richt je je op de spieren, zenuwen, ruggenmerg en hersenen. De nadruk ligt op diagnostiek, therapeutische mogelijkheden, goede voorlichting en begeleiding. Je werkt veel samen met andere specialismen. Een neuroloog kenmerkt zich door goede luistervaardigheden en de kunst goed door te vragen.
  ◾ Bekijk de vervolgopleiding Neurologie.
 57. Nucleair geneeskundige Een nucleair geneeskundige is een medisch specialist met specifieke kennis over straling en moleculaire beeldvormingstechnieken. Inmiddels is de opleiding ondergebracht bij de radiologie en worden geen nieuwe nucleair geneeskundigen meer opgeleid.
  ◾ Bekijk de vervolgopleiding Radiologie en nucleaire geneeskunde.
 58. Oogarts Een oogarts is een medisch specialist. Als oogarts werk je in het ziekenhuis, in de polikliniek en in zelfstandig behandelcentra. Dit komt omdat het meeste werk poliklinisch of in een dagbehandeling wordt gedaan. Je houdt je bezig met het oog, orbita en de oogleden. De oogheelkunde is een beschouwend maar ook snijdend specialisme. Dat vraagt om precisie en handbekwaamheid. Er is veel patiëntencontact en wisseling in patiënten. Je werkt veel samen met andere specialismen.
  ◾ Bekijk de vervolgopleiding Oogheelkunde.
 59. Orthopeed Een orthopeed is een medisch specialist die vooral in het ziekenhuis en zelfstandige behandelcentra werkt. Een orthopeed wordt ook wel orthopedisch chirurg genoemd vanwege het snijdende karakter van het werk. Als orthopeed focus je je op (operatieve) behandelingen aan het houdings- en bewegingsapparaat van de patiënt, inclusief de wervelkolom. Een deel van de orthopeden is gespecialiseerd in een bepaald gewricht (knie, heup etc.), maar het vak heeft een brede basis. Naast aangeboren afwijkingen, ontwikkelingsproblemen en groeistoornissen, behandel je ook metabole afwijkingen en acute patiënten. Orthopeden staan bekend om hun no-nonsense houding.
  ◾ Bekijk de vervolgopleiding Orthopedie.
 60. Patholoog Een patholoog is een medisch specialist die vooral te vinden is in het laboratorium in het ziekenhuis. Als patholoog diagnosticeer je door (microscopisch of computerondersteunend) onderzoek van cel- en weefselmateriaal. Je stelt bijvoorbeeld typen kanker vast, eczeem of ontstekingsziekten. Ook voer je obducties uit. Dat is uitgebreid onderzoek bij een overledene om meer te weten te komen over ziektes en aandoeningen. Een patholoog is op zoek naar puzzelstukjes om een verhaal van een patiënt compleet te maken.
  ◾ Bekijk de vervolgopleiding Pathologie.
 61. Plastisch chirurg Een plastisch chirurg is een medisch specialist die vooral te vinden is in het ziekenhuis en in zelfstandige behandelcentra. Als plastisch chirurg houd je je bezig met chirurgie in verschillende deelgebieden: plastische chirurgie, handchirurgie, reconstructieve chirurgie en esthetische chirurgie. Je doel is om de vorm en functie van lichaamsdelen van patiënten te herstellen. Denk aan verminkingen, reconstructies na kanker, aangeboren afwijkingen of afwijkingen van een infectie of ongeluk. Het is een misvatting dat plastisch chirurgen alleen esthetische chirurgie doen.
  ◾ Bekijk de vervolgopleiding Plastische chirurgie
 62. Profielarts KNMG Een profielarts KNMG is een arts die is geregistreerd in het BIG-register en een medische vervolgopleiding heeft afgerond die erkend is door het CGS. Een profielarts KNMG is een term die gebruikt wordt voor meerdere specialismen, zoals spoedeisende geneeskunde en cosmetische geneeskunde. Het is een beschermde titel. Een profielarts KNMG staat ingeschreven in het profielregister van de RGS.
 63. Psychiater Een psychiater is een medisch specialist die vooral in ggz-instellingen werkt, maar ook in het ziekenhuis is te vinden. Als psychiater richt je je op diagnostiek, indicatiestelling, behandeling, functieherstel en preventie van psychiatrische aandoeningen. Je hebt exclusieve bevoegdheden ten opzichte van andere hulpverleners, zoals dwangtoepassingen en medicatie voorschrijven. Je focust zich op de samenwerking tussen lichaam en geest. Je behandelt vaak de complexere, ernstigere en meer risicovollere aandoeningen.
  ◾ Bekijk de vervolgopleiding Psychiatrie.
 64. Radioloog Een radioloog is een medisch specialist die vooral in het ziekenhuis werkt. Als radioloog diagnosticeer je en voer je interventies uit met beeldvormende technieken. Denk aan echo's, MRI-scans en CT-scans. Ook werk je met therapeutische technieken, zoals drainage en het opheffen van vernauwingen. Je bent dan ook vaardig in techniek en ICT, en houdt deze ontwikkelingen goed bij. Je hebt vaak vluchtig (indirect) patiëntencontact en werkt vooral in een multidisciplinair team. De radiologie wordt gezien als ondersteunend specialisme.
  ◾ Bekijk de vervolgopleiding Radiologie en nucleaire geneeskunde.
 65. Radiotherapeut Een radiotherapeut is een medisch specialist die veelal in het ziekenhuis werkt. Als radiotherapeut behandel je patiënten met ioniserende straling. Het specialisme heet officieel radiotherapie en oncologie, omdat de meeste patiënten kanker hebben. Je hebt nauw patiëntencontact in combinatie met technische aspecten. Ook werk je veel samen met andere specialismen, omdat kankerpatiënten vaak bij een andere specialist onder behandeling staan. Omdat de patiënten vaak ernstig ziek zijn, heb je als radiotherapeut goede contactuele eigenschappen. 
  ◾ Bekijk de vervolgopleiding Radiotherapie en oncologie.
 66. Reumatoloog Een reumatoloog is een medisch specialist die zowel in het ziekenhuis werkt als bij lokale poliklinieken. Als reumatoloog diagnosticeer en behandel je gewrichten, botten of spieren. Je ziet patiënten van alle leeftijden met diverse ziektebeelden, zoals gewrichtsafwijkingen, stofwisselingsziekten, artrose en auto-immuunziekten. Je hebt langdurige patiëntencontacten en werkt nauw samen met andere specialismen. Je bent onder andere in staat vocht te analyseren, röntgenfoto’s te beoordelen en echografie te verrichten.
  ◾ Bekijk de vervolgopleiding Reumatologie.   
 67. Revalidatiearts Een revalidatiearts is een medisch specialist, die zich richt op de revalidatie van patiënten. Als revalidatiearts werk je vooral in een revalidatie-instelling of ziekenhuis. Je aandachtsgebied is het voorkomen en verminderen van blijvende schade vanwege ziekte, letsel of aangeboren afwijkingen. Je doel is om handicaps te voorkomen of te marginaliseren, zodat de patiënt kan functioneren bijvoorbeeld in de maatschappij, op het werk of thuis. Daarom heb je oog voor het somatische, psychische en sociale welzijn van de patiënt.
  ◾ Bekijk de vervolgopleiding Revalidatiegeneeskunde.
 68. Scheepsarts Als scheepsarts onderzoek en behandel je gezondheidsproblemen van bezoekers en bemanning aan boord van een schip of boot. Je bent BIG-geregistreerd als arts, maar hebt geen erkend specialisme of erkende medische vervolgopleiding en mag alleen de titel arts dragen.Scheepsartsen worden ook wel marinedokter of scheepsdokter genoemd. Vaak zijn scheepartsen (oud-)huisartsen of basisartsen met een sociale interesse en een brede medische achtergrond.
 69. Semi-arts Een semi-arts is nog student geneeskunde en zit in het laatste (zesde) studiejaar. Een semi-arts wordt ook wel de oudste co genoemd. Als semi-arts ben je nog geen arts, zoals het woord ook suggereert.
 70. Sociaal geneeskundige Sociale geneeskunde is een verzamelterm voor artsen die in het sociale domein werkzaam zijn. Sociaal geneeskundigen zijn geneeskundig specialist en als zodanig geregistreerd bij het CGS. Sociaal geneeskundigen hebben één van de opleidingen bedrijfsgeneeskunde, verzekeringsgeneeskunde en Maatschappij + Gezondheid (of bijbehorend profiel) afgerond.
 71. Sociaal geriater Een sociaal geriater was een specialist die zich bezighoudt met medische zorg voor veelal thuiswonende ouderen. Het specialisme bestaat niet meer, omdat het is ondergebracht onder de verpleeghuisgeneeskunde.
 72. Specialist ouderengeneeskunde Een specialist ouderengeneeskunde is een geneeskundig specialist die vooral werkt in verpleeghuizen, geriatrische revalidatiecentra of eerstelijnscentra, zoals een huisartsenpraktijk of gezondheidscentrum. Als specialist ouderengeneeskunde focus je je op kwetsbare oudere patiënten, maar soms zie je ook jongere patiënten. Je richt je op het herstellen of behouden van het dagelijks functioneren. Je werkt als hoofdbehandelaar in een multidisciplinair team en hebt de regie over de behandeling. Je diagnosticeert en behandelt diverse aandoeningen, ziektes en een combinatie ervan.
  ◾ Bekijk de vervolgopleiding Ouderengeneeskunde.  
 73. Spoedeisende hulparts (SEH-arts) Een spoedeisende hulparts is een profielarts KNMG die werkzaam is in het ziekenhuis op de spoedeisende hulp (SEH). Bijna alle patiënten die rechtstreeks bij het ziekenhuis binnen komen, zie jij als SEH-arts als eerste. De diversiteit in patiënten als in aandoeningen is groot, waarvoor je een brede basis nodig heeft van zowel diverse specialisaties, diagnostiek als behandelingen van acute zaken. Regelmatig heb je te maken met hectiek, drukte en patiënten in levensbedreigende situaties. Je werkt nauw samen met andere specialismen in het ziekenhuis.
  ◾ Bekijk de vervolgopleiding Spoedeisende geneeskunde.
 74. Sportarts Als sportarts ben je een medisch specialist en bevorder, waarborg en herstel je de gezondheid van sporters (of mensen die sportieve activiteiten ondernemen). Je werkt bij een sportorganisatie, in een ziekenhuis, bij een sportmedisch centrum of op een sportgeneeskundige afdeling. Je begeleidt individuen maar ook teams of groepen. Je verricht consulten, inspanningstesten, advisering en onderzoeken, waarbij preventie een grote component is.
  ◾ Bekijk de vervolgopleiding Sportgeneeskunde.
 75. Uroloog Een uroloog is een medisch specialist die vooral te vinden is in een ziekenhuis. De urologie omvat alle problemen aan de urinewegen en mannelijke geslachtsorganen. Als uroloog voer je veel van de diagnostiek rondom nieren, blaas, prostaat, urethra en in- en uitwendige geslachtsorganen zelf uit. Daarnaast opereer je gemiddeld twee dagen per week. Je bent dan ook handvaardig.
  ◾ Bekijk de vervolgopleiding Urologie.
 76. Verloskundearts De verloskundearts is een basisarts die een specifieke en taakgerichte opleiding heeft gevolgd over verloskundige zorg. Als verloskundearts verricht je poliklinische zorg en werk je ook op de verloskamers en de afdelingen kraam- en verloskunde. Dit alles onder eindverantwoordelijkheid van en in samenwerking met de gynaecoloog. Daarnaast werk je nauw samen met de (klinisch) verloskundige.
 77. Verslavingsarts Een verslavingsarts is een profielarts KNMG die vooral werkzaam is in behandelcentra. Als verslavingsarts diagnosticeer en behandel je verslaving. Daarnaast kijk je naar sociaal-maatschappelijke, somatische en psychiatrische problematiek, de patiënt als geheel en zijn omgeving. Je werkt veel samen met andere specialismen, waar jij vaak de centrale rol hebt. Preventie is ook een belangrijk onderdeel binnen je werk als verslavingsarts.
  ◾ Bekijk de vervolgopleiding Verslavingsgeneeskunde.
 78. Vertrouwensarts Een vertrouwensarts is een profielarts KNMG, een profiel van het geneeskundig specialisme Maatschappij + Gezondheid (M+G). Als vertrouwensarts geef je advies en ondersteuning aan medewerkers van Veilig Thuis, het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Je werkt op het snijvlak van medische en sociaal-maatschappelijke problematiek. Je zet jouw medische expertise in bij meldingen waar bijvoorbeeld sprake is van lichamelijke mishandeling, levensbedreigende situaties voor kinderen of seksueel misbruik. Afhankelijk van de melding kan de vertrouwensarts ook zelf medisch onderzoek doen en in gesprek gaan met betrokken gezinsleden.
  ◾ Bekijk de vervolgopleiding Arts M+G Vertrouwensarts.
 79. Verzekeringsarts / arts Arbeid en gezondheid Als verzekeringsarts ben je een geneeskundig specialist. Je stelt vast of iemand beperkt is in zijn functioneren (werk) door een medische stoornis. Daarvoor leg je de focus op het voorkomen, herkennen, diagnosticeren en behandelen van de oorzaak van arbeidsongeschiktheid. Ook begeleid je (arbeidsongeschikte) werknemers en sta je ze bij in een re-integratietraject. Je werkt bijvoorbeeld bij het UWV, verzekeringsmaatschappijen of adviesorganisaties. Voor je werk ben je goed op de hoogte van wet- en regelgeving.
  ◾ Bekijk de vervolgopleiding Verzekeringsgeneeskunde.
 80. Waarnemend arts Als waarnemend arts vervang je tijdelijk een andere arts. Je bent minimaal BIG-geregistreerd als arts. Meestal neemt je waar voor iemand van dezelfde specialisatie. Dus huisarts voor huisarts, specialist voor specialist.
 81. Zaalarts Een zaalarts is vaak een basisarts die werkt in een ziekenhuis. Als zaalarts ben je over het algemeen de behandelend arts op de afdeling waar een patiënt wordt opgenomen. Meestal is de zaalarts een aios of anios die werkzaam is binnen het betreffende specialisme.
 82. Zenuwarts Een zenuwarts hield zich tot halverwege de jaren '80 bezig met psychiatrische stoornissen. Het specialisme bestaat niet meer, omdat het werkgebied is ondergebracht bij neurologie en psychiatrie.
 83. Ziekenhuisarts Een ziekenhuisarts is een profielarts KNMG, die werkzaam is in het ziekenhuis. Als ziekenhuisarts werk je op een snijdende en beschouwende afdeling. Je geeft algemene medische zorg, en neemt specialisten veel werk uit handen als vast aanspreekpunt voor de patiënt op de afdeling. Je bent een generalist en hebt een brede vakkennis en kennis van multimorbiditeit.
  ◾ Bekijk de vervolgopleiding Ziekenhuisarts.

Dit artikel delen?