Ga naar hoofdinhoud

Werken in Ggz

Kun je op een creatieve manier contact maken met patiënten? En ben je geïntrigeerd door de interactie tussen lichaam en geest? Dan is werken in de ggz misschien iets voor jou!

  • Houd je van verrassingen?
  • Wil je kijken naar de mens én zijn omgeving?

Waarom de ggz?

In de geestelijke gezondheidszorg (ggz) is het de kunst je medische blik te integreren met een psychologische. Je bent zelf een belangrijk instrument in de diagnostiek en behandeling. Dat vraagt goede zelfkennis, veel creativiteit en luistervaardigheid om contact te maken met patiënten. Werken in de ggz is dynamisch. Je werkt intensief samen met andere disciplines binnen en buiten de zorg.

Je route

Je kan veel verschillende routes doorlopen als je in de ggz wilt werken. De route is vaak afhankelijk van de vervolgopleiding die je wilt gaan doen.

  1. De meest voor de hand liggende specialisatie in de ggz is de opleiding tot psychiater. Deze duurt in totaal 4,5 jaar.
  2. De eerste 2,5 jaar van de opleiding bestaat uit een algemeen deel. Je doet dan kennis en ervaring op in de klinische, ambulante, spoedeisende, consultatieve en de ziekenhuis-psychiatrie.
  3. Daarna kies je één van de drie aandachtsgebieden: kinder- en jeugdpsychiatrie, volwassenenpsychiatrie of ouderenpsychiatrie. Dit vervolg duurt twee jaar. 

Lees meer over de opleiding op de website van de de NVvP, de beroepsvereniging van psychiaters.

Je opties

Anios

Overweeg je psychiater of huisarts te worden? Of ben je je nog aan het oriënteren op je vervolgopleiding? Dan is werken als anios in de ggz heel waardevol voor je verdere loopbaan. Je krijgt te maken met een variëteit aan ziektebeelden. Daarnaast is je patiëntpopulatie heel divers. Dit maakt het een leerzame werkplek.

Psychiater

De meest bekende specialist in de ggz is de psychiater. De psychiater houdt zich bezig met aandoeningen die complexer, ernstiger en risicovoller zijn dan de problemen waarop de basisberoepen in de ggz zich richten. Als psychiater bekijk je de psychopathologie vanuit een ontwikkelingsperspectief. En je houdt rekening met de sociaal-maatschappelijke en culturele context waarin de patiënt zich bevindt.

Verslavingsarts

Een minder bekende optie is de specialisatie tot verslavingsarts KNMG. Artsen binnen dit groeiende specialisme werken vaak in (en in samenwerking met) de ggz, maar ook in verslavingsklinieken of ziekenhuizen. Als verslavingsarts diagnosticeer en behandel je patiënten die geestelijke en/of lichamelijke stoornissen vertonen door verslaving. Je hebt een integrale blik op verslavingsproblematiek met aandacht voor somatiek en psychiatrie. 

Banenkans

De banenkans voor dokters in de ggz is groot. Er is een tekort aan psychiaters en ook voor basisartsen zijn er veel vacatures in de ggz.

Arbeidsvoorwaarden

Tijdens je opleiding

Tijdens je opleiding ben je in dienst bij de instelling waar je in opleiding bent, meestal een ziekenhuis, umc of ggz-instelling. Je valt dan onder de desbetreffende cao.

Als psychiater

Zowel de primaire als de secundaire arbeidsvoorwaarden voor een psychiater zijn relatief gunstig. Mede doordat er een tekort is aan psychiaters heb je een goede onderhandelingspositie. Als je in loondienst gaat werken binnen de ggz dan zijn je arbeidsvoorwaarden geregeld in de Cao GGZ. Je kunt als psychiater ook als vrijgevestigde of als zzp’er (in een samenwerkingsverband) aan de slag. In dat geval regel je je zaken zelf.

Meer over de ggz

Lidmaatschap

  • Als aios psychiatrie en als psychiater kun je lid worden van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP). Als aios psychiatrie ben je dan automatisch ook lid van de SAP (Subvereniging Aios Psychiatrie). Bij veel opleidingen kun je (een deel van) de kosten van een NVvP-lidmaatschap declareren. Bekijk hier de ledenvoordelen en informatie over lid worden.
  • Als je als psychiater lid bent van de NVvP, ben je ook aangesloten bij de Federatie Medisch Specialisten en daarmee lid van artsenfederatie KNMG. Werk je in loondienst, dan kun je ook lid worden van de LAD.
Dit artikel delen?