Ga naar hoofdinhoud
Starten met werken

Een portfolio voor iedere basisarts!

Wij vinden het belangrijk dat jij als basisarts zelf aan het roer staat van je ontwikkeling en toekomst. Een eigen portfolio helpt om je ervaring en competenties vast te leggen. Daarom heeft De Jonge Specialist meegedacht over een portfolio specifiek voor basisartsen. De ervaring die je op doet tijdens bijbanen, later als anios en/of tijdens een promotietraject is erg waardevol. Je zet je eerste stappen in het artsenbestaan. Wat voor dokter ben je? Waar blink je in uit en waar moet je je nog in ontwikkelen? Welke bijzondere interesses heb jij binnen en buiten je werk die jou tot een unieke arts (kunnen) maken?

Het zijn juist deze zachte competenties die belangrijk zijn om te registreren. Het kunnen aantonen van verworven competenties kan inzicht geven in je sterke- en verbeterpunten en maakt het mogelijk om te sturen op je verdere ontwikkeling. Daarnaast helpt het in de voorbereiding op je volgende baan en/of vervolgopleiding. Ook als je straks aios bent, kan het eerder beginnen met registreren helpen om de opleiding beter af te stemmen op je eigen ontwikkeling, wensen en talenten. Mogelijk leidt dit zelfs tot korting van de opleidingsduur.

Achtergrond

Op dit moment is het geen verplichting om als basisarts behaalde competenties te registreren. Maar het registeren kan wel helpen om je leercurve in kaart te brengen en bij te sturen waar nodig. Dit gebeurt nog weinig, terwijl je leercurve als basisarts steil is. Uit een enquête onder basisartsen van De Jonge Specialist bleek dat de ondervraagde basisartsen op grote schaal ervaring opdoen, hetzij in de kliniek, hetzij middels een promotietraject, voordat zij worden aangenomen voor de opleiding. Van de respondenten legt 77% geen eerder opgedane ervaring vast. Twee derde is nog nooit op het idee gekomen om iets te registreren, 45% weet niet wat of hoe ze zouden moeten registreren en bij 11% speelt tijdgebrek een grote rol. Het merendeel van de respondenten heeft of kent geen registratietools of –methoden. Uit het onderzoek blijkt dat basisartsen wel degelijk gemotiveerd zijn om te registreren en dit ook een eigen verantwoordelijkheid vinden.

Ervaring vastleggen

In sommige ziekenhuizen krijg je als basisarts toegang tot een digitaal portfolio (zoals Vrest, EPASS of Gaia). Niet alle ziekenhuizen bieden echter deze mogelijkheid aan basisartsen. De huidige registratiesystemen zijn vooral gericht op aios en zaken die specifiek zijn voor de medisch specialistische vervolgopleidingen, zoals Entrusted Professional Activities (EPA) en verrichtingen. Als basisarts maak je met name een sterke ontwikkeling door op het gebied van CanMEDS en zachte competenties. Die kun je meenemen naar elke volgende stap, zowel een volgende baan als anios, de medisch (specialistische) vervolgopleiding, als buiten de zorg. Het bijhouden van deze ontwikkeling en competenties is voor elke zorgprofessional van toegevoegde waarde. Of je nu als aios in het ziekenhuis verder gaat, of als haio in de eerstelijnszorg.

Iprove

De Jonge Specialist adviseerde daarom VREST en BKV een portfolio voor basisartsen te ontwikkelen dat zich specifiek richt op CanMEDS en zachte competenties: Iprove. Iprove is een portfolio voor basisartsen gericht op CanMEDS en zachte competenties en niet op verrichtingen. Verrichtingen zijn specifiek bedoeld voor de opleiding en geen aandachtspunt van je ontwikkeling aan het begin van je carrière als basisarts. Iprove neemt ook de ontwikkeling mee door de tijd heen. Het registreren van je competenties is vrijwillig en blijft altijd je eigen keuze. Verder is Iprove eigendom van jou als basisarts. Je gegevens gaan niet verloren als je wisselt van baan. Je kunt zelf selectief onderdelen (on)zichtbaar maken en kiezen wat anderen kunnen zien.

Leden van De Jonge Specialist kunnen 10% korting krijgen als zij zich aanmelden bij Iprove. Ga in gesprek met je werkgever of jij de kosten kunt declareren bij je werkgever. Jouw werkgever is (mede)verantwoordelijk om bij te dragen aan jouw persoonlijke ontwikkeling.

Ga naar Iprove en meld je nu aan!
Heb je nog een beetje hulp nodig? Ga dan naar de website van De Jonge Specialist en download daar de modelinstructie.

Dit artikel delen?